انتخاب الازواج وتشکیل الاسره عبر شبکات التواصل الاجتماعی (رویه شرعیه اجتماعیه توعویه)

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:
یعتبر اختیار شریک الحیاه مساله فی غایه الاهمیه؛ لما له من اثر کبیر علی حیاه الفرد والاسره والمجتمع، وکان هناک طرق وتقالید متعارفه لانتخاب شریک الحیاه اقرها الشرع واعتمدتها المجتمعات الاسریه، ولکن عند ظهور شبکات التواصل الاجتماعی انتشر التعارف واختیار شریک الحیاه الزوجیه عبر هذه الوسایل من دون مراعاه الاعتبارات العرفیه والشرعیه؛ لذلک فإن المقال یعنی بالحدیث حول تقییم اختیار الشریک عبر شبکات التواصل الاجتماعی، من خلال البحث فی طرق اختیار شریک الحیاه الزوجیه وعرض صفات الزوج والزوجه المرجحه شرعا، وتقدیم الرویه الشرعیه حول حکم المحادثات والعلاقات التی تتم عبر شبکات التواصل الاجتماعی - مضافا إلی الحدیث حول الآثار السلبیه التی نتجت عن الزواج (الإلکترونی) - او عبر المجال الافتراضی، حیث کانت ضحیته الفتیات باعتبارها الحلقه الاضعف، وتم بحث کل ذلک وفق المنهج الوصفی التحلیلی الاستدلالی.
زبان:
عربی
صفحات:
297 تا 332
لینک کوتاه:
magiran.com/p2481754 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!