استراتیجیات حمایه الابناء من المخاطر الجنسیه فی الفضاء السیبرانی

نویسنده:
پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:
إن التربیه الجنسیه فی الإسلام تقوم علی نظره الإسلام الکونیه للعلاقه بین الإنسان والله سبحانه وتعالی، فقد تقبل الإسلام الرغبات الجسدیه ولم یسع یوما ما إلی قمعها لکنه قد رفض الحریه المطلقه، بل طالب بالحریه بشکلها المقید؛ من اجل توجیه الرغبات وتحدید مسارها وسیاقها الصحیح.والغرض من هذه الدراسه هو التحقیق فی وضع استراتیجیات لحمایه الابناء من المخاطر الجنسیه فی الفضاء المجازی السیبرانی، واما منهج البحث فهو تحلیلی وصفی.توجد للغریزه الجنسیه مکانه مهمه بین سایر الغرایز والدوافع؛ إذ هی تسبب تغیرات اساسیه فی الحیاه الفردیه والاجتماعیه، هذا وإن الدین الإسلامی لم یترک ایا من حاجات الإنسان دون تلبیتها.اما المشاکل الشایعه المتعلقه بالتربیه الجنسیه فی الفضاء السیبرانی، فهی الترویج للمواد الإباحیه وانتشار الانحرافات الاخلاقیه فی المجتمع، ومن بین الاستراتیجیات القایمه علی المبادی الدینیه فی حل المشاکل الشایعه حول التربیه الجنسیه هی تعزیز صفه الحیاء ورفع مستوی الإیمان، وخلق جو عاطفی فی الاسره، ومراقبه الادوات والاجواء المتعلقه بالابناء، وتوفیر التربیه السلیمه الجنسیه فی الوقت المناسب، وإثراء اوقات الفراغ، والتدابیر التعلیمیه والتربویه التی تشمل منع إثاره المشاعر الجنسیه قبل اوانها، وتکوین الشخصیه المتزنه، والتدریب علی الاستخدام الصحیح للفضاء المجازی والسیبرانی والشبکات الاجتماعیه، هذا کله من جهه، ومن جهه اخری - وفقا لنتایج بعض الدراسات - فإن قله وعی اولیاء الامور بالطریقه الصحیحه للتربیه الجنسیه لابنایهم واستحیاءهم فی الإجابه علی المسایل الجنسیه قد تسبب لهم حدوث انحرافات ومشاکل فی هذا المجال.
زبان:
عربی
صفحات:
371 تا 405
لینک کوتاه:
magiran.com/p2481756 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!