رمز المقاومه السید حسن المدرس

نویسنده:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

له من الصفات، ما لا یمکن حصره فی هذه الوریقات المعدوده،فهو العالم المجاهد،و الوطنی الذی یری‌ عظمه شعبه فی استقلاله و تقدمه و تمسکه بالاسلام و قیمه،و هو کما قال عنه احد اشهر المورخین الایرانیین:(ربما لم یکن له مثیل علی مر التاریخ السیاسی الایرانی)1 لقد بقیت کلمات السید حسن المدرس علی‌ مدی قرن من الزمن مصدر إشعاع،ینیر افکار اجیال و اجیال من المومنین،و یرسخ فی‌ الاذهان حتمیه إقامه الحکومه الاسلامیه،و رفع‌ الظلم و الاستبداد عن الناس،و لا تزال مقولته‌ الشهیره:«دیانتنا عین سیاستنا و سیاستنا عین‌ دیانتنا»خالده تعکس جوهر العقیده. إلا ان جل استفادته کانت‌ من السید محمد کاظم الیزدی،و الشیخ محمد کاظم الخراسانی،و المولی علی النهاوندی، و مکث فی العراق سبع سنین ثم عاد الی‌ اصفهان فی حدود سنه 1321 ه(1903 م)فاخذ یدرس الفقه و الاصول فی بعض مدارسها،ثم‌ انتقل الی طهران فتولی التدریس فی مدرسه «سبهسالار»2المعروفه،و اثناء الحرکه الدستوریه«المشروطه»اشتدت به حماسته‌ الدینیه و الوطنیه و دفعته الی خوض غمار السیاسه3فدخل معترک العمل السیاسی بجداره‌ و بقی رکنا للشعب و الاسلام،یقارع الاستبداد و الدکتاتوریه التی کان یمثلها«رضا خان». و فی هذه الدوره تحجم دور القوی الوطنیه بشکل ملحوظ،و اخذ الدکتاتور«رضا خان» یقمع ای مقاومه داخلیه و خاصه من جانب‌ الاقلیه فی المجلس و ذلک تمهیدا لاقامه امبراطوریته،و کان له ما اراد،فقبل انتهاء الدوره الخامسه للمجلس و علی الرغم من‌ مقاومه الوطنیین،و علی راسهم السید المدرس، لقانون یقضی بتغییر السلاله الملکیه (القاجاریه)،إلا انه و بسبب الاغلبیه التی حصل‌ علیها«رضا خان»فی المجلس بالتهدید و شراء الضمایر تم إقرار هذا القانون.

زبان:
فارسی
در صفحه:
251
لینک کوتاه:
magiran.com/p2481792 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!