طراحی مدلی برای بهینه سازی مدیریت استعداد: با رویکرد پویایی شناسی سیستم

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

مدیریت استعداد از انجام یک سری فعالیت های یکپارچه به منظور تضمین جذب، نگهداری، انگیزش و توسعه کارکنان مستعد مورد نیاز سازمان ها در حال حاضر و در آینده توسط است. این پژوهش در پی شناسایی عوامل موثر بر سنجش استعداد، مدیریت بهینه استعداد، درک بهتر فرآیند مدیریت استعداد و پیش بینی آینده آن بوده که نهایتا مدلی بهینه را طراحی نموده و بدین منظور از روش پویایی شناسی سیستم (SD) بهره گرفته است. نمونه شامل 150 نفر مدیران و اساتید خبره و کارکنان ماهر در این زمینه در سازمان های مختلف (دانشگاه ها، وزارت علوم و آموزش و پرورش) بوده و داده ها به وسیله تحقیقات پیشین، مصاحبه با خبرگان منابع انسانی سازمان ها و پرسشنامه جمع آوری شده، با نظر خبرگان و گروه های کانونی، روابط علت- معلولی مشخص و در نرم افزار vensim ترسیم شد، سناریوها و سیاست های پیشنهادی که حاکی از عوامل تاثیرگذار مهم برای پیش بینی مدیریت استعداد در آینده بود مطرح، نهایتا مدلی بهینه جهت درک بهتر مدیریت استعداد، مدیریت بهینه استعداد و آینده آن طراحی شد.

زبان:
فارسی
صفحات:
97 تا 113
لینک کوتاه:
magiran.com/p2483212 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
دسترسی سراسری کاربران دانشگاه پیام نور!
اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه پیام نور در سراسر کشور، در صورت ثبت نام با ایمیل دانشگاهی، تا پایان فروردین ماه 1403 به مقالات سایت دسترسی خواهند داشت!
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!