تحلیل محتوای کتاب شیمی پایه دهم (فصل دوم) براساس روش ویلیام رومی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:
هدف پژوهش حاضر، تحلیل محتوای فصل دوم از کتاب شیمی پایه دهم (ردپای گازها در زندگی) چاپ 1400 از لحاظ فعال یا غیرفعال بودن محتوا به روش ویلیام رومی است. همچنین، برای رسیدن به نتایج دقیق و قابل اعتماد، کل محتوای فصل دوم (ردپای گازها در زندگی) بررسی شد. ابزار تحقیق سیاهه تحلیل براساس روش ویلیام رومی است که پس از تهیه و انجام دادن یک نمونه از آن، روایی آن بر اساس مقالات معتبر داخلی، بررسی و تایید شد. محتوای کل فصل شامل متن، تصاویر و پرسش ها بوده و بر اساس سیاهه تحلیل بررسی شد. فصل دوم کتاب شیمی 1 پایه دهم (ردپای گاز ها در زندگی) چاپ 1400 شامل 48 صفحه است که دارای 551 واحد متن، 96 واحد غیرنوشتاری (تصاویر) و 67 واحد پرسش است. نتایج نشان داد ضریب درگیری در خارج از بازه 4/0 تا 5/1 بوده که بر اساس روش ویلیام رومی، این فصل از کتاب، فراتر از توانایی دانش آموزان نوشته شده است. آنچه که امروزه، بیش از هر چیز مورد توجه مولفان و کارشناسان تهیه و تولید کتب درسی شیمی قرار گرفته است، تغییر رویکرد آموزش علوم در سطح جهانی و مسیله به روز نگه داشتن محتوای کتاب های درسی شیمی به شیوه ای که بتوان دانش آموزان را با دانش ها، مهارت ها و نگرش هایی درگیر نمود، که هرچه بیشتر، آنها را با تغییرات و تحولات زندگی کنونی هماهنگ و همراه سازد؛ لذا اگر متون، تصاویر و پرسش ها به گونه ای باشند که سبب فعال شدن قوه تفکر و خلاقیت دانش آموز شوند، تاثیر بسزایی در یادگیری خواهند داشت.
زبان:
فارسی
صفحات:
29 تا 44
لینک کوتاه:
magiran.com/p2485465 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!