بررسی شیوع گروه خونی ABO و RH در بیماران بستری مبتلا به کووید 19 و ارتباط آن با پیش آگهی بیماران

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:
مقدمه

فرضیه های زیادی در مورد ارتباط گروه های خونی با افزایش ابتلا به بیماری های عفونی مورد ارزیابی قرار گرفته است. از آنجایی که بررسی علل مستعد کننده ابتلا به کروناویروس در بیماریابی و مدیریت منابع مالی و انسانی بخصوص در زمان اوج پیک حایز اهمیت می باشد، ممکن است بررسی شیوع گروه های خونی مختلف در بیماران مبتلا به کوید-19 کمک کننده باشد.

مواد و روش ها:

 در این مطالعه مقطعی، 400 بیمار کووید 19 با معیار تشخیصی PCR یا سی تی اسکن ریه از نظر گروه خونی مورد ارزیابی قرار گرفتند. بیماران همگی موارد بستری در بخش، اورژانس و ICU  بیمارستان در فاصله زمانی اول فروردین الی 30 تیر 1400 بودند. گروه خونی بیماران و ضمنا وضعیت نهایی بیماران استخراج و تحت آنالیز آماری قرار گرفت.  

نتایج

بیشترین فراوانی مربوط به گروه خونی A  با 34 % بود و پس از آن گروه خونی O با 33.5 % و  سپس گروه خونی B با 23.8 % و گروه خونی AB با 8.8 % قرار داشتند. اکثریت افراد (90.5 درصد) دارای Rh+ و باقی (9.5 درصد) آنان Rh- بودند. بر اساس نتایج آنالیز رگرسیون، گروه خونی A  نسبت به گروه خونی O مورتالیتی کمتری داشتند (0.18=P). اما بین مورتالیتی بیماران و گروه های خونی دیگر ارتباط معنادار یافت نشد.

نتیجه گیری

یافته این مطالعه شیوع بالاتر گروه خونی A در مبتلایان کویید-19 و مورتالیتی بیشتر در بیماران دارای گروه خونی o را نشان می دهد. چنانچه این نتایج در مطالعاتی با سطح وسیع تر هم به دست آید، می توان از گروه خونی به عنوان یک فاکتور پروگنوستیک در این بیماران استفاده کرد.

زبان:
فارسی
صفحات:
221 تا 230
لینک کوتاه:
magiran.com/p2486487 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!