تعیین خواص پلاستیسیته مواد شامل سخت شوندگی سینماتیکی و ایزوتروپیکی با استفاده از کد کامپیوتری تدوین شده

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

یکی از مهم ترین مباحث در مبحث پلاستیسیته، محاسبه خواص سخت شوندگی مواد جهت انجام تحلیل های عددی می باشد. علی الخصوص هنگامی که بارگذاری به صورت چرخه ای اعمال می شود و مقدار بارگذاری فراتر از حد الاستیک ماده مربوطه می باشد، در این حالت بررسی خواص سخت شوندگی سینماتیکی به دلیل لحاظ کردن اثر بوشینگر بسیار اهمیت می یابد. از آنجایی که به دست آوردن ضرایب مربوط به خواص سخت شوندگی مواد به روش دستی، علاوه بر دشواری، دارای مشکلات و محدودیت های بسیار از لحاظ احتمال ایجاد خطا میباشد، به همین دلیل ارایه یک کد کامپیوتری، در این زمینه جهت محاسبه این خواص بسیار ارزشمند خواهد بود. در این پژوهش برای اثبات درستی ضرایب سخت شوندگی محاسبه شده، یک مقاله تجربی شامل لوله زانویی شکل تحت فشار داخلی به همراه خمش های چرخه ای و با جنس فولاد ضدزنگ 304LN که کرنش های پیش رونده در آن اتفاق می افتد، پس از محاسبه ضرایب سخت شوندگی مربوط به جنس مربوطه به دو روش دستی و کد نویسی که در تحلیل های عددی به این ضرایب نیاز می باشد، تحت صحت سنجی قرارگرفته است. درنهایت نتایج عددی با نتایج تجربی مقایسه شده که حاکی از قابل قبول بودن کد نوشته شده و دقت بسیار بالای آن است.

زبان:
فارسی
صفحات:
357 تا 366
لینک کوتاه:
magiran.com/p2486653 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!