دشواری های ارتقای شغلی قضات زن در تشکیلات قضایی ایران

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

درباره موضوع قضاوت زنان، دیدگاه های متفاوتی مطرح است. مطابق حقوق ایران، که برگرفته از فتاوای مشهور فقهی است، برای قاضی که وظیفه اصدار و انشاء حکم قضایی دارد، شرط مردبودن در نظر گرفته شده است. در دین مبین اسلام، از جمله شروط لازم برای قضاوت، اجتهاد است که با توجه به اوضاع و احوال فعلی جامعه و نبود قضات مجتهد به تعداد کافی یا تمایل نداشتن مجتهدان به قضاوت، جامعه اسلامی ایران از این شرط لازم و واجب عدول کرده است. همچنین، درباره شرط ذکورت قاضی، بین صاحب نظران اختلاف هایی هست که در مقاله پیش رو، به دیدگاه های مختلف آنها اشاره ای گذرا شده است. در حال حاضر، بیش از هزار قاضی زن در قوه قضاییه مشغول به انجام وظیفه اند؛ اما قضاوت و صدور رای راجع به زنان پذیرفته نشده و همین ارتقای شغلی شان را با دشواری هایی مواجه کرده است. در مقاله حاضر، از طریق مصاحبه عمیق با تعدادی از قضات زن، به دشواری های ارتقای شغلی آنان اشاره می کنیم و موانع ارتقای زنان و دست یابی شان به برخی مناصب قضایی در قوه قضاییه را شناسایی خواهیم کرد. همچنین، با مطرح کردن پیشنهادها و راهکارهای اجرایی به منظور برون رفت از مشکل مذکور کوشیده ایم از دانش، علم و تجربه زنان در جهت توسعه و تحکیم دستگاه قضایی کشور استفاده کنیم.

زبان:
فارسی
صفحات:
7 تا 29
لینک کوتاه:
magiran.com/p2488593 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!