ضرورت حمایت جهانی و ملی از زنان بزه دیده از انواع آزار و خشونت در جامعه و خانواده

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
از هنگام تاسیس سازمان ملل متحد، اسناد و کنوانسیون های متعددی با عنوان حمایت از حقوق زنان به تصویب رسیده اما افزایش جرایم علیه زنان، فقر، مهاجرت و هرزه نگاری نمونه هایی از موفق نبودن این نهاد مهم بین اللملی در دفاع از حقوق زنان در سرتاسر جهان حکایت می کند. حمایت از زنان طیف وسیعی از مسایل مهم و گسترده بین المللی را در بر می گیرد که نیازمند رسیدگی فوری است. برخی از مسایل مانند فحشای زنان برخاسته از عوامل اقتصادی است و برخی دیگر همانند خشونت در خانه و در اجتماع، در فقر و ارزش های اجتماعی و سنت ریشه دارد. طبق برآورد انجام شده در سال 1995 درباره تعداد کودکان به کار گرفته شده در تجارت جنسی، هر سال یک میلیون کودک دختر وارد این صنعت چندمیلیاردی می شوند و نزدیک به چهل میلیون دختر زیر پانزده سال تحت آزار و بی توجهی قرار دارند و نیازمند مراقبت های بهداشتی و اجتماعی هستند. اتخاذ تدابیر حقوقی در حمایت از زنان بزه دیده از اولویت های کارگروه زنان در سازمان ملل متحد در سال 2021 بوده است.
زبان:
فارسی
صفحات:
135 تا 163
لینک کوتاه:
magiran.com/p2488598 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
دسترسی سراسری کاربران دانشگاه پیام نور!
اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه پیام نور در سراسر کشور، در صورت ثبت نام با ایمیل دانشگاهی، تا پایان فروردین ماه 1403 به مقالات سایت دسترسی خواهند داشت!
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!