فراتحلیل عوامل موثر بر سرقت

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
زمینه و هدف

 سرقت از جمله جرایم مهمی است که از مصادیق بارز ناامنی به‌شمار می‌آید. این جرم به‌عنوان یکی از عوامل اصلی آسیب‌زا در ساختار و ثبات جامعه است که امنیت اجتماعی و اقتصادی مردم را به مخاطره می‌اندازد.

روش‌ پژوهش: 

این پژوهش در چارچوب فراتحلیل آسیب‌های اولویت‌دار کشور، به کندوکاو و جمع‌بندی عوامل موثر بر این معضل اجتماعی براساس برآیند یافته‌های به‌دست‌آمده در پژوهش‌های یک دهه اخیر ایران پرداخته است. متناسب با ماهیت فراتحلیل، پس از پالایش پژوهش‌های شناسایی‌شده طی سال‌های 1388 تا 1396، درنهایت، 15 مطالعه واجد شرایط اولیه برای فراتحلیل شدند. یافته‌های آماری پژوهش‌های منتخب به کمک نرم‌افزار فراتحلیل استخراج شدند.

یافته‌های اصلی: 

نتایج فراتحلیل فرضیات مربوط به سرقت، تاثیر بازدارنده سه متغیر پرتکرار پایگاه اقتصادی- اجتماعی، واپایش اجتماعی و تقید به باور‌های اخلاقی بر سرقت معنادار نشان داده شد. بر این اساس، پایگاه اقتصادی- اجتماعی با اندازه اثر متوسط 502/0-، واپایش اجتماعی با اندازه اثر متوسط 296/0- و تقید به باورهای اخلاقی با اندازه اثر متوسط 436/0-، همگی بر سرقت و ارتکاب آن از سوی افراد، تاثیر معکوس و بازدارنده داشتند.

نتایج نویسنده:

 براساس نتایج به‌دست‌آمده از این فراتحلیل، اولا سهم و نقش بهبود وضعیت اقتصادی اجتماعی بر کاهش بروز سرقت مشخص شده است. پس از این عامل، تاثیر مهم تقید به باورهای اخلاقی در خودداری فرد از ارتکاب سرقت نشان دهنده اثر مهم درونی شدن ارزش‌های اجتماعی در حفظ نظم و پایداری جامعه است. در نهایت نقش نظام کنترل اجتماعی چه در سطح غیر رسمی و چه سطح رسمی نشان داده شد. بر این اساس، نتایج نشان داد که در کنار توجه به درونی سازی ارزش‌ها، تمرکز بر پیشگیری وضعی و انتظامی می‌تواند به نوبه خود بر ارتقای احساس امنیت جامعه و کاهش جرم سرقت موثر باشد.

زبان:
فارسی
صفحات:
131 تا 158
لینک کوتاه:
magiran.com/p2490556 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!