تدوین راهبردهای مدیریتی حفاظت با استفاده از روش AHP و SWOT مطالعه ی موردی: تالاب میانگران

پیام:
نوع مقاله:
مطالعه موردی (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

تالاب ها یکی از مهم ترین منابع زیست محیطی و بوم سازگان های جهان می باشند که همواره با مخاطرات بسیاری مواجه هستند. برای کاهش این مخاطرات و دستیابی به توسعه پایدار، دراختیار داشتن اطلاعات و اتخاذ برنامه ها و سیاست های حفاظتی از تالاب ها  ضروری می باشد. برای تحقق این هدف در تالاب میانگران شهر ایذه استان خوزستان، ابتدا عوامل داخلی (IFE) و خارجی (EFE) پس از بازدید میدانی و تکمیل پرسشنامه توسط جامعه آماری و همچنین کارشناسان منطقه شناسایی شدند. برای وزن دهی عوامل داخلی و خارجی از فرآیند AHP و نرم افزار Expert choice استفاده  شد. سپس براساس نتایج ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و خارجی، راهبردهای مناسب تدوین و در نهایت با استفاده از ماتریسQSPM  نمره دهی شد و ارجحیت آنها تعیین گردید. با توجه به نتایج 7 عامل قوت، 16 عامل ضعف به عنوان عوامل داخلی و 6 عامل فرصت و 14 عامل تهدید به عنوان عوامل خارجی شناسایی شدند. براساس نتیجه ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و خارجی موقعیت راهبرد تدافعی پیشنهاد شد و براساس تحلیل ماتریس QSPM راهبرد تقویت بنیه نظارتی و اجرایی محیط زیست و تدوین سند مالکیت تالاب به عنوان اولین اولویت برنامه ریزی راهبردی مهم برای حفاظت این منطقه نتیجه گیری شد. نتایج  نشان داد به علت عوامل تهدید زیاد، آستانه آسیب پذیری منطقه بسیار بالاست و نیازمند بازنگری و ارایه سیاست های مناسب جهت رفع محدودیت ها می باشد که با توجه به استراتژی ها و با برنامه ریزی و مدیریت صحیح می توان به توسعه پایدار در منطقه دست یافت.

زبان:
فارسی
صفحات:
87 تا 100
لینک کوتاه:
magiran.com/p2491442 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!