اثر شب شکنی با لامپ های ال ای دی رنگی و تیمارهای کودی بر خصوصیات رشدی و گل دهی ارکیده فالانوپسیس

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
فالانوپسیس یا ارکیده پروانه (Phalaenopsis spp.) یکی از محصولات گلدانی پرفروش در بازارهای عمده گل در دنیا است. اثر کیفیت نور شب شکنی و کودهای NPK بر رشد رویشی و گلدهی ارکیده فالانوپسیس رقم Evolution در قالب آزمایش فاکتوریل براساس طرح کاملا تصادفی بررسی شد. گیاهان جوان شش ماهه از شهریور تا آبان یعنی زمانی که طول جوانه های گل به حدود 5 سانتی متر رسید تحت چهار تیمار نوری شامل: تاریکی/روشنایی محیط گلخانه (شاهد)، نور محیط به علاوه شب شکنی (ساعت 23:00 تا 03:00) با شدت نور 20 میکرومول بر مترمربع بر ثانیه تحت سه طیف نوری سفید (700-400 نانومتر)، آبی (450 نانومتر) و قرمز (680 نانومتر) توسط لامپ های ال ای دی قرار گرفتند. همچنین، گیاهان تحت سه تیمار کودNPK محلول در آب با فرمول های K19-P6-N20، K36-P12-N12 و K20-P20-N20 قرار گرفتند. بلندترین گیاهان (25 سانتی متر) در تیمار شاهد (بدون شب شکنی) و تیمار کودی K20-P20-N20 به دست آمدند. شب شکنی با نور سفید + K19-P6-N20 و نیز شاهد + K20-P20-N20 تعداد گلچه ها در هر اسپات را به طور معنی داری افزایش داد. استفاده از K36-P12-N12، شب شکنی با نورسفید + K20-P20-N20 و نورآبی + K36-P12-N12 به گلدهی زودتر گیاهان منجر شد. گیاهان کوددهی شده با K36-P12-N12 و شب شکنی شده با نورقرمز بیشترین میزان کلروفیل a (36/0 میلی گرم در گرم وزن تر) و b (17/0 میلی گرم در گرم وزن تر) را نشان دادند. بیشترین مقدار پتاسیم و فسفر در هر سه تیمارنوری در تغذیه با کود K36-P12-N12 حاصل شد. نتایج آزمایش ها نشان داد که تیمار شب شکنی را می توان به طور موثر برای تشویق القای گل با بهبود سرعت رشد استفاده نمود. بااین حال، برای به دست آوردن گیاهان با کیفیت بالا، شب شکنی با ال ای دی های قرمز و سفید توصیه می شود.
زبان:
فارسی
صفحات:
65 تا 80
لینک کوتاه:
magiran.com/p2492564 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
دسترسی سراسری کاربران دانشگاه پیام نور!
اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه پیام نور در سراسر کشور، در صورت ثبت نام با ایمیل دانشگاهی، تا پایان فروردین ماه 1403 به مقالات سایت دسترسی خواهند داشت!
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!