مطالعه و رتبه بندی پدیده های زمین ساختی شهداد کرمان و توسعه گردشگری

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

شناسایی، معرفی، رتبه بندی و به دنبال آن برنامه ریزی صحیح مهمترین اقدامات برای حفظ محیط زیست و توسعه پایدار است. در این پژوهش لندفرمها و میراثهای زمین شناختی- ژیومورفولوژیکی بخش شهداد استان کرمان از این دیدگاه مورد مطالعه قرار گرفته اند. داده های این تحقیق شامل انواع داده های غیر رقومی و رقومی، داده های آماری و داده های به دست آمده از مطالعات میدانی است. گردآوری اطلاعات با روش های کتابخانه ای و میدانی، پیمایشی بوده است. ابزارهای تحقیق نیز شامل دو دسته ابزارهای فیزیکی (شامل انواع مختلف نقشه ها) و مفهومی (شامل مدلها و نرم افزاها) هستند. این پژوهش از نوع کاربردی است و برای تجزیه وتحلیل اطلاعات و داده ها از روش توصیفی- تحلیلی استفاده شده و از روش پرالونگ (2005)به منظور ارزیابی و رتبهبندی آثار میراث طبیعی استفاده شده است. یافته های حاصل از ارزیابی آثار طبیعی نشان میدهد که کلوتها از نظر پتانسیل گردشگری بیشترین امتیاز را از نظر زیبایی ظاهری، علمی، تاریخی- فرهنگی، اجتماعی و گردشگری به خود اختصاص داده و پس از آن کلوتکها، نبکاها، شهر خیالی لوت و رودخانه شور در رتبه های بعدی قرارگرفته اند. نتیجه اینکه آثار طبیعی مورد مطالعه به ویژه کلوت-ها، گندم بریان، رودخانه شور و نبکاها، قابلیت جذب گردشگران زیادی را در سطح بین المللی دارند.

زبان:
فارسی
صفحات:
25 تا 40
لینک کوتاه:
magiran.com/p2493971 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!