تهدیدات ناشی از آفات، بیماریهای گیاهی و علفهای هرز مهم دنیا برای کشور

نویسنده:
پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

عوامل خسارت زا گیاهی شامل حشرات، کنه ها، قارچها، باکتریها، ویروسها، ویروییدها، نماتدها، فیتوپلاسماها و علفهای هرز سالانه خسارت زیادی به گیاهان وارد میکنند، این عوامل به روش های مختلفی از جمله انتقال به وسیله مواد غذایی انسانی و دامی، اندامهای تکثیری گیاهان مانند بذور، نهال، قلمه ها و پاجوشها، پیاز و غده ها، به وسیله حیوانات اهلی و وحشی، به وسیله آب و هوا، جهت تحقیقات علمی، به وسیله وسایل حمل نقلی و به اهداف بیوتروریستی میتوانند وارد کشور شوند که تبعات مهم اقتصادی به واسطه خسارت مستقیم و یا هزینه مبارزه و مصرف سموم، تبعات سیاسی به واسطه وابستگی غذایی، صنعتی و علمی، تبعات اجتماعی به واسطه کاهش سطح رفا، مهاجرت به شهرها و نا امنی شغلی، تغییر رژیم غذایی و تبعات زیست محیطی به واسطه تغییر فلور، آلودگی زیست محیطی به دلیل مصرف سموم و حضور فیزیکی عامل خسارت زا، تغییر شرایط آب و خاک منطقه اشاره کرد. روش های جلوگیری و مبارزه با این عوامل در چندین سطح و مرحله به روش های مختلف انجام میگیرد، قرنطینه گیاهی یکی از اصلی ترین و مهمترین روش های جلوگیری از ایجاد خسارت توسط این عوامل است که در صورت رعایت نشدن این اصل در مراحل بعدی مبارزه نیاز به فعالیت و هزینه بیشتر برای کنترل عامل خسارت زا میباشد.

زبان:
فارسی
صفحات:
1 تا 7
لینک کوتاه:
magiran.com/p2493978 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!