اعتبارسنجی روایات دال بر برائت از خلفا در منابع روایی شیعه

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

برایت، از جمله موضوعات مهم در متون روایی بویژه روایات شیعه است. در میان روایات شیعه، مواردی هم در برایت تصریحی از خلفا بویژه شیخین آمده است. با توجه به حساسیت این مساله در روابط فریقین، این مقاله با به کارگیری روش کتابخانه ای، تجزیه و تحلیل داده ها در صدد ارزیابی این گونه روایات در منابع شیعه بوده و به این نتیجه دست یافته است که برمبنای تحلیل متن چنین روایاتی با آیات دعوت کننده به وحدت، روایات مخصص برایت، سیره اهل بیت (ع)، اصل تقیه و رازداری و... منافات دارد. همچنین ارسال و تعلیق، عدم وثاقت برخی روایان و... از دلایل ضعف سندی چنین روایاتی است که از تحلیل سند منتج می شود. عدم اعتبار برخی از مصادر اولیه، نیز از دست اوردهای تحلیل خاستگاه این گونه روایات است. در عین حال اثبات این مطلب به معنای انکار تبری نبوده، بلکه ضرورت دارد ضمن پرهیز از برایت تصریحی، دشنام و افتراء، به این اصل مهم نیز پایبند بود.

زبان:
فارسی
صفحات:
151 تا 166
لینک کوتاه:
magiran.com/p2494753 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!