بررسی نمادها، نشانه ها و هویت اسلامی در معماری و شهرسازی ایران

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

امروزه توجه به مفهوم نشانه ها و نمادها و هویت در شهرسازی و معماری به عنوان یکی از دغدغه های حرفه مندان و نظریه پردازان شهرسازی و معماری شده است به کارگیری نشانه شناسی و نمادها و هویت اسامی به مثابه ابزاری برای تحلیل و ارز یابی استفاده ها و دلالتهای تصریحی و تلویحی در ساختار شهرسازی و معماری است نمودی از کاربرد نشانه شناسی هویت اسامی و نماد شهری است. در این مقاله ابتدا به تعار یف و مفاهیم پایه پرداخته و در ادامه به اهمیت نمادها و نشانه ها، چگونگی کاربرد نشانها، نقش نشانه ای معماری و شهری، عوامل اصلی عدم کاربرد نشانه های اسامی در بنا، فلسفه کاربرد نشانه ای اسامی در بنا و در انتها به یک نمونه موردی خانه عامریها در کاشان و راهکارها و نتیجه گیری را مورد بررسی و ارز یابی قرار میدهد.

زبان:
فارسی
صفحات:
39 تا 47
لینک کوتاه:
magiran.com/p2495689 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!