بررسی اختلاف قرائت در واژه ی «سخریا» و «سخریا» و تاثیر آن بر منابع دانش لغت

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:
قرایت واژه ی «سخریا» در آیه ی «فاتخذتموهم سخریا حتی انسوکم ذکری و کنتم منهم تضحکون»  (مومنون/110) مورد اختلاف است؛ برخی آن را (سخریا) و برخی (سخریا) خوانده اند. قرایت مشهور (سخریا) به کسر سین است این درحالی است که نافع، حمزه و کسایی آن را به ضم (سخریا) خوانده اند. پژوهش حاضر با واکاوی منابع لغوی، قرایی، تفسیری به بررسی معنای (سخریا) و (سخریا) پرداخته است.تحلیل منابع مذکور در بیان معنای این دو واژه چگونگی ارتباط و تعامل صاحبان معاجم لغوی و قاریان را نشان می دهد؛ لغت پژوهان ضمن بیان معنای این دو واژه اختلاف معنایی را که برای (سخریا) و (سخریا) ذکر شده به برخی قاریان نسبت می دهند، درنتیجه، مشاهده می شود که در برخی مواقع نظرات و دیدگاه های لغت پژوهان، متاثر از قرآن کریم است. باتوجه به بررسی آراء مفسران و لغت پژهان باید گفت قرایت واژه ی (سخریا) به کسر (سین) به معنای «استهزاء و مسخره کردن» و واژه ی (سخریا) به معنای (استخدام و به کار گرفتن) می باشد. پی بردن به معانی دقیق هر یک از دو واژه نیازمند توجه به سیاق آیات و تعیین هر یک از معانی می باشد.
زبان:
فارسی
صفحات:
79 تا 87
لینک کوتاه:
magiran.com/p2495729 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!