تدابیر پیشگیرانه و مقابله ای در قبال تروریسم سایبری

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
زمینه و هدف

 تروریسم سایبری یکی از انواع جدید و خطرناک تهدیدات امنیتی است که از یک‌سو به دلیل دارا بودن جنبه‌ها و مختصات اقدامات تروریستی و از سوی دیگر به دلیل استفاده از ظرفیت‌های فضای مجازی از جمله محدوده وسیع کنش‌گری و بی‌مرز بودن فعالیت‌ها، پنهان و نامشخص بودن بازیگران آن و کم‌هزینگی فعالیت‌ها و امکان فعالیت‌های نرم مقدمه‌ساز اقدامات سخت تروریستی و... بایسته تامل و آینده‌نگری در مدیریت و کنترل است.

روش

 پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی، از لحاظ روش اجرا، توصیفی - تحلیلی بوده و جمع‌آوری اطلاعات در آن از طریق بررسی اسنادی و فیش‌برداری و با بهره‌گیری از منابع کتابخانه‌ای و مدارک پژوهشی موجود انجام شده است.

یافته‌ها و نتایج

 با توجه به خصوصیات و ویژگی‌های پیچیده ماهوی و ساختاری و ذواضلاع بودن ابعاد و پیامدهای این پدیده، بایستی سیاست‌گذاری‌های دقیق و حساب شده‌ای برای مقابله و پیشگیری اتخاذ گردد که این مهم نیز نیازمند هم‌گرایی و هم‌افزایی نهادهای ملی از یک‌سو و تعامل و همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی از سوی دیگر است. در این راستا، می‌توان اقدامات و راهبردهای مرتبط را در قالب اقدامات کنشی (پیشگیرانه) و واکنشی (مقابله‌ای) سازماندهی نمود. سیاست‌گذاری جنایی در ابعاد کنشی و واکنشی در برابر تروریسم سایبری، با توجه به آثار و نتایج خطرناکی که برای امنیت عمومی و فردی جامعه دارد، بایستی به صورتی جامع، هوشمند، ترکیبی و افتراقی تدوین گردد تا بتواند در برابر پیامدهای منفی این پدیده مجرمانه نوظهور، پاسخ‌های مناسبی را ارایه نماید. در حوزه اقدامات پیشگیرانه کنشی می‌توان به تدابیر پیشگیرانه اجتماعی و وضعی در برابر تروریسم سایبری و در حوزه اقدامات واکنشی نیز باید به لزوم تقنین مناسب ماهوی و شکلی به نحو افتراقی - اختصاصی که دارای ضمانت اجراهای شدید بازدارنده باشد، اشاره نمود.

زبان:
فارسی
صفحات:
217 تا 236
لینک کوتاه:
magiran.com/p2497008 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!