تحلیل کنش های گفتاری خطبه نماز جمعه مقام معظم رهبری پس از شهادت سردار سلیمانی (27/10/1398)

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
هدف

پژوهش حاضر تلاش دارد تا کنش های گفتاری خطبه نماز جمعه مقام معظم رهبری را، مورد مطالعه قرار دهد و به این پرسش ها پاسخ دهد که بر مبنای الگوی کنش گفتار جان سرل، رهبر معظم انقلاب در این خطبه نماز جمعه از چه گونه های کنش گفتاری استفاده کردند؟ و از تحلیل فراوانی و بسامد این کنش ها چه نتایجی حاصل می شود؟

روش پژوهش: 

این پژوهش با رویکرد توصیفی- تحلیلی و با استفاده از روش کمی و کیفی بررسی و تحلیل شده است.

یافته ها: 

در بین کنش های گفتاری خطبه نماز جمعه رهبر انقلاب اسلامی، کنش اظهاری با بیشترین فراوانی 89/66 درصد و پس از آن کنش گفتاری ترغیبی با 48/17 درصد و در رتبه سوم کنش تعهدی با 15/8 درصد و کنش گفتاری عاطفی با 52/6 درصد و در نهایت کنش اعلامی با 93/0 درصد، کمترین فراوانی را در بین کنش های گفتاری آیت الله خامنه ای به خود اختصاص دادند.

نتیجه گیری:

 نتایج پژوهش حکایت از آن دارد که با توجه به فراوانی کنش اظهاری در بین کنش های گفتاری رهبر انقلاب اسلامی باید گفت که ایشان درصدد بودند که در طی حوادث مهم پیش آمده که عبارتند از: ترور حاج قاسم سلیمانی و زدن پایگاه عین الاسد و سقوط هواپیما، بیشتر به تشریح اوضاع و روشنگری و آگاه کردن مردم بپردازند.

زبان:
فارسی
صفحات:
51 تا 65
لینک کوتاه:
magiran.com/p2498185 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!