اثر پیوند سلول های بنیادی پالپ دندان در بازسازی پالپ بالغ در دندان خرگوش

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
سابقه و هدف

پوسیدگی دندان دلیل اصلی بیماری های پالپ و پری اپیکال بوده و هنگامی که پالپ دندان را درگیر کند، چاره ای جز تخلیه پالپ جهت حفظ دندان نیست. ظهور روش های جدید درمان های رژنراتیو، بازسازی پالپ و عاج دندان را امکان پذیر کرده است. از آنجا که تاکنون انجام درمان های رژنراتیو به دندان های نابالغ محدود بوده است، این مطالعه با هدف بازسازی بافت پالپ بالغ با استفاده از پیوند سلول های بنیادی پالپ دندان به همراه ماتریکس پلاسمای غنی از پلاکت (PRP =Platelet-Rich Plasma) در خرگوش انجام شد.

مواد و روش ها:

 این مطالعه تجربی مداخله ای بر روی یک دندان انسیزور بالا در یک خرگوش نر بالغ آلبینو 1 ساله 2 کیلوگرمی به صورت پایلوت انجام شد. پس از پاکسازی کامل بافت پالپ از ریشه و تاج و شستشو دادن کانال ریشه دندان، فایل30 جهت ایجاد خونریزی از اپکس رد شد. سپس سلول های بنیادی پالپ دندان به همراه PRP به داخل کانال تزریق و تاج با گلاس آینومر سیل شد. بعد از 14 روز، از دندان رادیوگرافی تهیه، دندان کشیده شده با هماتوکسیلین-ایوزین رنگ آمیزی و توسط میکروسکوپ نوری بررسی شد.

یافته ها:

 در بررسی هیستولوژیک، در دیواره داخلی کانال ریشه سلول های ادنتوبلاست زنده، ضخامت اندکی از دنتین توبولار (حدود 1 میلی متر) و ساختارهای شبه عروقی ریز در حال تشکیل مشاهده شدند. همچنین کل فضای کانال ریشه با تعداد اندک و پراکنده از سلول های التهابی و بافت زنده شبه پالپ پر شده بود.

نتیجه گیری: 

بر اساس نتایج این مطالعه، مشاهده ساختارهای شبه عروقی حاکی از پتانسیل رژنراتیو DPSC بوده و دریچه ای را برای مطالعات با نمونه های بیشتر جهت بازسازی موثر پالپ دندانی می گشاید.

زبان:
فارسی
صفحات:
428 تا 434
لینک کوتاه:
magiran.com/p2499366 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!