بازشناسی مولف و قدمت تاریخی کتاب های منسوب به سلیم بن قیس

نویسنده:
پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

درباره سلیم بن قیس اقوال مختلف و گوناگونی وجود دارد. برخی این نام را موهوم و، یا مستعار می دانند. برخی این نام را با شخصیت های دیگری همانند سلیمان بن قیس یشکری و، یا قیس بن عباده تطبیق داده اند و برخی نیز سلیم بن قیس را شخصیتی واقعی و از اصحاب حضرت امیر (ع) قلمداد کرده اند. همچنین، درباره انتساب کتاب حدیثی به سلیم بن قیس نیز اختلاف نظر وجود دارد. برخی تالیف کتاب توسط سلیم را ساخته ابان بن ابی عیاش دانسته اند. برخی به اعتبار وجود احادیثی به نام سلیم، معتقدند که سلیم بن قیس کتاب حدیثی داشته است. طبق پژوهش های جدید، روشن شده که کتاب های موجود منسوب به سلیم، در شش قرن اول هجری قمری در دسترس علمای شیعه امامیه نبوده است. اکنون، مسیله اساسی این است که مولف و، یا مولفان نسخه های موجود چه کسانی هستند؟ پژوهش حاضر به روش توصیفی تحلیلی و با استناد به منابع کتابخانه ای، با تعیین حدودی قدمت کتاب های موجود منسوب به سلیم و بررسی دیگر نشانه های شکلی و محتوایی، به این نتیجه رسیده است که این کتاب ها، به میراث غلات نصیریه شام میانه قرن چهارم تا اواسط قرن ششم هجری قمری تعلق دارد.

زبان:
فارسی
صفحات:
1 تا 28
لینک کوتاه:
magiran.com/p2500271 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!