رهیافتی تاریخی به تطور مذهب و گرایش های طریقتی در سراوان

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

شهرستان سراوان با داشتن پیشینه غنی تاریخی، فرهنگی و مذهبی در طول قرون گذشته بعنوان جامعه ای فرهنگی نمود داشته است. وجود عنصر مذهب در زیربنای فرهنگی این شهرستان در طول اعصار متمادی، این شهرستان را بعنوان مرکز تولید و نشر افکار اسلامی با گرایشات متفاوت مطرح نموده است. تبلور اندیشه دینی در مردم این سامان جایگاه آنرا تا حد پایتخت فرهنگی مذهبی بلوچستان ارتقاء داده است. زمینه ها و بسترهای این رشد و توسعه را می توان در خدمات نسل های گذشته جهت تبیین اسلام در میان مردم منطقه و همچنین اهتمام به نشر و ترویج اصول و اهداف دینی از طریق ایجاد نهادهای آموزشی تحلیل نمود. نتیجه این اقدامات نهادینه شدن تفکر دینی در میان مردم بوده است. تحقیق حاضر با هدف بررسی تحولات مذهبی شهر سراوان و تاکید بر گرایشات طریقتی و فرق مذهبی در دو قرن اخیر انجام شده است. نتایج این بررسی که به صورت کتابخانه ای و میدانی و استفاده از مصاحبه با کارشناسان مختلف انجام شده نشان می دهد که سراوان در طول تاریخ دستخوش تحولات بسیاری به تحولات فرهنگی و مذهبی شده است.

زبان:
فارسی
صفحات:
113 تا 148
لینک کوتاه:
magiran.com/p2500275 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!