طراحی و استقرار مدل تعالی منابع انسانی در پلیس ؛ مطالعه موردی مدیران فرماندهی انتظامی استان آذربایجان غربی

نوع مقاله:
مطالعه موردی (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

در این پژوهش به طراحی مدل تعالی منابع انسانی در پلیس با جامعه آماری فرماندهی انتظامی استان آذربایجان غربی پرداخته شده است. منظور از تعالی بررسی میزان کیفی سازی اقدامات انجام‌شده برای دستیابی به اهداف از پیش تعیین‌شده سازمان است. به‌طورکلی، در یک سازمان، محاسبه کیفیت چندان ساده نیست و یکی از روش‌های ارزیابی سازمانی، طراحی مدل تعالی منابع انسانی می باشد در این مدل10 معیار بر اساس نظرات نخبگان، مدل های موجود، وضعیت های استراتژیک و ژیوپولیتیک استان و سایر عوامل سازمانی ؛ در نظر گرفته شد. روش‌ طراحی مدل با استفاده از ماتریس تاثیرگذاری و مدل ساختارتفسیری مورد استفاده قرار گرفت. جامعه آماری این پژوهش شامل مدیران ارشد (لایه اول) فرماندهی انتظامی استان است. نتایج این مولفه ها منجر به طراحی مدل تعالی منابع انسانی در پنج سطح گردید و همچنین با عنایت به مزیت روش تحقیق نسبت به تهیه جدول وابستگی و نفوذ در نهادینه سازی مدل برای هریک از مولفه ها ترسیم گردید.

زبان:
فارسی
صفحات:
34 تا 48
لینک کوتاه:
magiran.com/p2501004 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!