رقم سیاه بزهکاری ناشی از عوامل ساختاری اجتماعی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

امروزه یکی از نیازهایی که در سیستم عدالت کیفری کشورها وجود دارد نیاز به تطبیق و تکامل نظام کیفری با دستاوردهای جرم شناسی در جهت شناخت و بررسی بزهکار ، بزه دیده ، سیاست جنایی ، پیشگیری و اصلاح مجرم می باشد.امروزه با چالش بسیار جدی در علم جرم شناسی به نام رقم سیاه بزهکاری مواجه هستیم.عوامل مختلفی می تواند منشاء پیدایش و افزایش رقم سیاه بزهکاری باشد مانند عوامل مربوط به فرد که شامل عوامل جسمی و روانی فرد می شود و همینطور عوامل مربوط به اجتماع که اصطلاحا در این مقاله از آن تحت عنوان عوامل اجتماعی استفاده خواهیم نمود. عوامل اجتماعی نه تنها در نرخ سیاه بزهکاری ، بلکه به طور عام در پیدایش پدیده بزهکاری تاثیر قابل توجهی دارد به طوری که بسیاری از جرم شناسان در دهه های اخیر درصدد شناسایی و کنترل عوامل اجتماعی موثر در پیدایش و افزایش پدیده مجرمانه هستند ، می باشند.اما به طور خاص تر در این مقاله سعی بر این شده استکه عوامل اجتماعی موثر در پیدایش و افزایش نرخ سیاه بزهکاری مورد نقد و بررسی قرار گرفته و حد الامکان به ذکر چند راهکار برای کنترل و کاهش این عوامل ارایه شود.

زبان:
فارسی
صفحات:
77 تا 94
لینک کوتاه:
magiran.com/p2501010 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!