شاخص های استحکام خانواده مهدوی

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

از دیدگاه اسلام خانواده به عنوان یک نهاد اصولی، طبیعی و ابدی شناخته شده و ترکیب آن از زندگی انسان ها جدا نیست. اسلام خانواده را به عنوان همزاد و همراه بشر تا بی پایان (حتی در بهشت) مطرح کرده است. رعایت احکام خانواده زمینه تحقق وعده الهی و تشکیل حکومت جهانی آخرین ذخیره الهی را فراهم می کند، و کسانی که لیاقت و توانایی پاک زیستی و اداره یک خانواده را داشته باشند، لیاقت مشارکت در اداره جهانی پاک و عاری از هر نوع ظلم و تباهی را نیز خواهند داشت. یکی از اموری که باعث ایجاد چنین خانواده ای می شود پا بندی به شاخصهای اعتقادی و اخلاقی اسلام است. التزام به شاخصهای اعتقادی مانند ایمان به خدا، ایمان به رسالت و امامت، ایمان به معاد، و التزام به شاخصهای اخلاقی مانند عفو و گذشت، حسن ظن و صداقت باعث تقویت، تربیت و استحکام خانواده می شود.

زبان:
فارسی
صفحات:
31 تا 46
لینک کوتاه:
magiran.com/p2501736 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!