ارائه ی الگویی جهت رفع چالش های فراروی مشارکت مردم و نهادهای جامعوی در مبارزه با جرایم محیط زیستی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

بحرانهای زیست محیطی مربوط به تخریب لایه ازون، نگهداری زباله های هسته ای، مدیریت ضایعات صنعتی وشیمیایی و... را می توان در اطراف زندگی به صورت ملموس مشاهده نمود. جرایم زیست محیطی هر نوع فعلی یا ترک فعلی گویند که سبب آسیب و صدمه و شدید به محیط زیست و سلامت بشر گردد، جرایم زیست محیطی علیه اجزای به جرایم علیه موجودات زنده و محیط زیست این موجودات اطلاق میشود و افزایش بی رویه ی این آسیب های جدی محیط زیستی سبب گشته است تا به ارایه ی مدلی در جهت مبارزه با جرایم محیط زیستی پرداخته شود. که ا با روش پیمایشی مورد بررسی قرار گرفته است ، جامعه ی آماری این مقاله تعداد در این بررسی در حدود 31 نفر از فعالان محیط زیست کشوری است که در قالب پرسشنامه باز از این تعداد مصاحبه به عمل آورده و در ابتدا چالش های فراروی مشارکت مردم و نهادهای جامعوی در مبارزه با جرایم محیط زیستی را با استفاده از تحلیل عاملی و نرم افزار pls مشخص کرده تا به تاییدی جهت ارتباط بین این عوامل دست پیدا شود، سپس ارتباط این چالش ها را با جرایم محیط زیستی به صورت رتبه بندی با استفاده از از آزمون فریدمن مورد بررسی قرار داده و در انتها مدلی جهت تاثیر گذاری بر جرایم محیط زیستی با در نظر داشتن مشارکت مردمی و نهادهای دولتی ارایه شده است.

زبان:
فارسی
صفحات:
122 تا 147
لینک کوتاه:
magiran.com/p2502205 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!