زمین شیمی کانی، جایگاه زمین ساختی و دما- فشارسنجی توده آذرین درونی گابرو- دیوریت (جنوب تیکمه داش، آذربایجان شرقی)

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
در جنوب تیکمه داش، توده آذرین درونی گابرو- دیوریتی بستان آباد- هشترود درون سنگ های آتشفشانی- رسوبی ایوسن نفوذ کرده است. شیمی کانی های سازنده این توده آذرین درونی نشان می‏‏ دهد پلاژیوکلازها و کلینوپیروکسن‏ ها به ترتیب ترکیب لابرادوریتی و دیوپسیدی دارند و با مقادیر کمتری بیوتیت غنی از منیزیم و کانی های کدر همراهی می‏‏ شوند. شیمی دیوپسیدهای این سنگ ها نشان می دهد ماگمای مادر آنها به سری ماگمایی ساب آلکالن با جایگاه زمین ساختی کمان قاره ای تعلق دارد. بررسی‏ های دماسنجی نشان‏ دهنده تبلور کلینوپیروکسن‏ ها در دماهای نزدیک به 1200 درجه سانتیگراد هستند. برپایه مقدار Alvi (048/0 تا 102/0) در ساختار کانی کلینوپیروکسن، روشن شد این کانی در بازه فشاری 6 تا 9 کیلوبار معادل ژرفای 19 تا 28 کیلومتر پدید آمده است. افزون بر این، این پژوهش آشکار کرد کلینوپیروکسن‏ های این سنگ ها از ماگمایی پدید آمده‏ اند که نزدیک به 10% آب داشته است. وجود مقداری آهن فریک در این کلینوپیروکسن‏ ها همراه با تیتانومگنتیت گویای فوگاسیته بالای اکسیژن در ماگمای مادر دارد.
زبان:
فارسی
صفحات:
117 تا 142
لینک کوتاه:
magiran.com/p2502642 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!