تحلیل النموذج المبدئی ل «التکبر» فی بناء نظره عالمیه سردیه؛ روایه الخطبه القاصعه من نهج البلاغه

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

لقد حلل الإمام علی (ع) موضوع "التکبر" بحذر شدید فی خطبته القاصعه فی نهج البلاغه. تهدف هذه المقاله إلی النظر فی اهمیه "التکبر " فی روایه خطبه القاصعه، والتی یتم التعبیر عنها جنبا إلی جنب مع روایه خلق آدم (علیه السلام) وإبلیس من منظور مقومات السرد الاساسیه ونظریه دیفید هیرمان (2009) وتحلل توالی الاحداث فی بحث النموذج المبدیی ثم العولمه السردیه فی بحث العوالم المحتمله. تنطلق المقاله بالاعتماد علی المنهج الوصفی التحلیلی من ان موضوع التکبر تتحول إلی نموذج مبدیی کان منذ بدایه خلق آدم (علیه السلام) إلی بعثه النبی محمد (صلی الله علیه وآله) وإمامه الإمام علی (علیه السلام) إحدی الروایات فوق السردیه المعرفیه للعقل البشری، وبصفتها روایه فوق سردیه فی عالم الکبریاء الإلهی، فإنها تبنی عالمین محتملین یطلق علیهما العالم الخارق للإنسان والعالم اللخارق للشیطان. اخیرا، خلص المقال إلی ان الإمام علی (ع) من خلال إظهار الشیطان کموشر علی التکبر فی مواجهه عالم الکبریاء الإلهی ثم من خلال تقدیم شخصیات متعجرفه ومتواضعه عبر التاریخ حتی عصره، یقدم مقوله نموذجیه معرفیه ویظهر اخیرا موشر الإدراک الحسی المناسب للنسیج العقلی للإنسان فی هذا النموذج المعرفی من خلال تقدیم فرضیه الإنسان المثالی والذی یتمتع بالتشابه والتوافق مع عالم الکبریاء الإلهی.

زبان:
عربی
صفحات:
63 تا 75
لینک کوتاه:
magiran.com/p2504981 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!