تجزیه و تحلیل عملکرد ارزشیابی معلمان زبان فرانسه در ایران

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

از بین وظایفی که معلمان بر عهده دارند، به نظر می رسد یکی از مواردی که بیشتر مایه ی دغدغه ی آنهاست، ارزشیابی میزان یادگیری زبان آموزان باشد، آن هم در رویکرد کنشی و به ویژه رویکرد مبتنی بر توانایی های ایشان. ارزشیابی مرحله ای اساسی در فرآیند یادگیری است که هم به یادگیری بهتر و هم به رضایت فراگیران کمک می کند، و به عبارت دیگر، عنصری جدایی ناپذیر از این فرآیند است که گاه از چشم معلمان پنهان مانده و اهمیت آن مورد توجه آنها و موسسات آموزشی قرار نمی-گیرد. بنابراین، به منظور تقویت یادگیری و تشخیص میزان رشد توانایی های زبان آموزان در پایان دوره ی آموزشی، نحوه ی عملکرد معلمان در ارزشیابی نیازمند تغییراتی است که به پیشرفت در یادگیری منجر شود. بدین منظور، آگاهی از عمکرد معلمان در ارزشیابی و شیوه هایی که آنها در ارزشیابی زبان آموزان به کار می گیرند، ضروری به نظر می رسد. در این پژوهش عملکرد گروهی از معلمان زبان فرانسه در ارزشیابی زبان آموزان و در اتخاذ تصمیم نهایی در این زمینه مورد مطالعه قرار گرفته است. انتایج این تحقیق نشان می دهد که عملکرد معلمان در ارزشیابی به خوبی با دیدگاه های جدید ارزشیابی سازگار نیست. بنابراین این نتایج می توانند در طراحی برنامه های آموزشی در جهت حرفه ای کردن عملکرد ارزشیابی معلمان زبان فرانسه مفید واقع شود.

زبان:
فرانسوی
در صفحه:
3
لینک کوتاه:
magiran.com/p2506085 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!