عوامل موثر در یادگیری دستور زبان

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

خلاصه از لحاظ تاریخی، آشنایی و دانستن دستور زبان نقشی اساسی در زمینه آموزش/یادگیری زبان های خارجی به خود اختصاص داده است. در واقع تسلط بر گرامر یک زبان خارجی کاملا ضروری است تا فرد بتواند به درستی به این زبان بخواند، صحبت کند، بنویسد و صحبت های دیگران را بفهمد. البته عوامل زندگی نامه ای، موقعیتی، عاطفی و شخصی زیادی در این فرآیند دخیل هستند که در این مقاله به بخشی از آنها اشاره شده است. هدف اصلی ما در این این پژوهش شناسایی عوامل موثر بر یادگیری دستور زبان در بین دانشجویان زبان و ادبیات فرانسه در سال سوم دوره لیسانس دانشگاه تبریز است. به همین جهت، برای انجام این کار، پرسشنامه ای حاوی سوالات مرتبط را آماده و قیل از ارایه به دانشجویان برای رفع ابهام فهم سوالات، واژگان تخصصی مورداستفاده در آن راتوضیح دادیم. سوالات شامل اظهار نظر های دانشجویان در خصوص نقش و تاثیر زبان های آموخته شده قبلی زبان آموزان، عوامل محیطی، متغیرهای عاطفی و راهبردهای یادگیری شناختی، فراشناختی و اجتماعی-عاطفی بر فراگیری دستور زبان فرانسه است.

زبان:
فرانسوی
در صفحه:
6
لینک کوتاه:
magiran.com/p2506088 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!