مولفه های دینداری و معنویت در نوجوانان

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

این دوران را می توان عصر توجه ویژه به معنویت دانست. دورانی که علی رغم گسترش روزافزون فناوری های نوین، روز به روز بیشتر به وجود معنویت احساس نیاز می شود. بر اساس تحقیقات به عمل آمده در جوامع مختلف، معنویت و دینداری بر عملکرد کمی و کیفی افراد تاثیر مثبت دارد بنابراین بررسی این مقولات از اهمیت بسیاری برخوردار است. «دینداری» و «معنویت» ییز هرچند در بسیاری از وجوه بر هم منطبق هستند اما در وجوهی با هم متفرق می باشند. مولفه های تفاوت آن دو هرچند اندک هستند ولی از اهمیت به سزایی برخوردارند. معنویت اعم از دینداری است بنابراین هرچند معنویت ذاتی نوع انسان است اما انسان معنوی و انسان دیندار نیز با یکدیگر تفاوت هایی دارند. از طرفی آموزش، نوع و میزان آن، محیط آموزشی، مدیران و مدرسان معنویت و دینداری نیز بر میزان و نوع دینداری و معنویت موثر هستند این مقاله با استفاده از روش کتابخانه ای و تفحص در مقالات و پایان نامه های مختلف و کسب نظر توافقی خبرگان به روش دلفی، سعی در تعیین مولفه های معنویت و دینداری در نوجوانان به عنوان آینده سازان جامعه ای مستقل، خودکفا، عزتمند و فرهیخته دارد.

زبان:
فارسی
صفحات:
1 تا 19
لینک کوتاه:
magiran.com/p2509931 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!