بررسی تاثیر فعالیت های رسانه های اجتماعی بر رضایت از تجارت الکترونیکی و قصد خرید در رویکردهای جدید حکمرانی اسلامی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:
با رواج اینترنت، رسانه های اجتماعی تبدیل به ابزار مهمی برای رویدادهای بازاریابی آنلاین شده اند. افراد و شرکت ها هر دو صفحات هواداری در پلتفرم های آنلاین ایجاد می کنند و فرصت های کسب و کار را با استفاده از رسانه های اجتماعی گسترش می دهند. می‏توان این پژوهش را از لحاظ هدف تحقیق از نوع تحقیقات کاربردی نام برد. تحقیق حاضر را می توان از نوع تحقیقات توصیفی از نوع همبستگی و از نوع معادلات ساختاری به حساب آورد. در میان انواع روش های تحقیق توصیفی در زمره مطالعه موردی قرار می گیرد و از نوع کمی می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه مشتریان فروشگاه اینترنتی دیجی کالا هستند. لذا حجم جامعه نامحدود و شمارش پذیر در نظر گرفته و حجم نمونه با توجه با فرمول کوکران 384 نفر مشخص گردید. نتایج نشان می دهد این مدل به درک کاربران از قصد بکارگیری از رسانه اجتماعی کمک می کند. بازاریابی رسانه اجتماعی به مخاطب هدف دست یافته و از طریق رابطه نزدیک و بلندمدت با جامعه آنلاین، اثر اطلاعات انتقالی را بهبود می بخشد. ارایه دهندگان خدمات رسانه اجتماعی باید نحوه افزایش اثرات فعالیت های بازاریابی رسانه اجتماعی را مدنظر داشته باشند.
زبان:
فارسی
صفحات:
38 تا 60
لینک کوتاه:
magiran.com/p2509933 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!