اصل انگاری آموزه امامت از دیدگاه قرآن کریم

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

یکی از مسیله های پر چالش در حوزه امامت، اصل انگاری امامت است. بسیاری از اهل سنت، توحید، نبوت و معاد را اصول دین دانسته اند و امامت را یکی از مباحث فقهی در حوزه دین به حساب می آورند. برخلاف آنان امامیه، این آموزه را یکی از ارکان و اصول دین می شناسند. افزون بر احادیث بسیاری که در منابع روایی فریقین گواهی بر اصل بودن امامت می دهند، این مسیله را باید از منبعی همچون قرآن کریم که تمام مسلمانان آن را قبول دارند، مورد کنکاش قرار داد. این نگاشته بر آن است که با روش جدل احسن، دیدگاه قرآن کریم نسبت به مسیله اصل انگاری امامت را با استفاده از منابع تفسیری معتبر اهل سنت و روایات تقسیری، جویا شود. در این مقاله پس از بیان مفاهیم واژگان اساسی به بحث اصل انگاری امامت در قرآن کریم پرداخته می شود. سه دسته از آیات نورانی؛ افضلیت مقام امامت از نبوت مانند آیه«.. قال إنی جاعلک للناس إماما »، وظایف انبیاء در جامعه مانند آیه« و جعلنا منهم ایمه یهدون‏ بامرنا» و متشابهات قرآن مثل آیه «... ثم استوی‏ علی العرش»، آیاتی هستند که برای اثبات اصل انگاری امامت از آن ها یاری جسته شده است.

زبان:
فارسی
صفحات:
9 تا 52
لینک کوتاه:
magiran.com/p2510514 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 750,000ريال می‌توانید 50 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 50 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!