واکاوی امامت الهی در دوره مکی بر پایه گزاره تاریخی دعوت قبیله بنی عامر بن صعصعه به اسلام (نسخه اصلاحی)

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

جامعه اسلامی در رویارویی با مسیله جانشینی پیامبر  رویکردهای متفاوتی برگزیده اند. برخی به «امامت منصوص» باورمند بوده و دسته ای دیگر معتقدند که جانشینی ایشان به مردم واگذار شده است. از جمله مستندهای گروه نخست، گزاره دعوت حضرت محمد  از قبیله «بنی عامر بن صعصعه» در دوره مکی است. بر اساس گزارش منابع تاریخی پیامبر  در پاسخ قبیله مذکور که واگذاری جانشینی آن حضرت را، شرط پذیرش اسلام خود قرار دادند، بر پیشوایی الهی تاکید نمود. این نوشتار با سنجش گزارش یاد شده بنابر مبانی رجالی اهل سنت، با روش نقد بیرونی و درونی میزان اعتبار این نقل را کاوش می نماید. بر اساس یافته های پژوهش، افزون بر توثیق راویان، از سوی عالمان اهل سنت تضعیف هایی نیز بیان گردیده که بنابر مبانی رجالی اهل تسنن در نقد آن ها کارساز نیست، محتوای آن نیز با قرآن، روایات نبوی و عقل سازگار است. از این رو گزارش مورد بحث معتبر است؛ و بر اساس آن اهتمام نبوی بر بیان امامت الهی قابل اثبات است.

زبان:
فارسی
صفحات:
423 تا 467
لینک کوتاه:
magiran.com/p2510523 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 750,000ريال می‌توانید 50 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 50 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!