سیمای فاطمه (س) در آیینه وحی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

در رابطه با شخصیت نگین جهان و جنان حضرت فاطمه (س)، پژوهش های مختلفی با رویکردهای تاریخی، حدیثی، کلامی و قرآنی از سوی محققان صورت گرفته است. در آیات متعددی از قرآن، به حضرت فاطمه (س) اشاره شده است. درباره شمارگان آیات مربوط به حضرت فاطمه (س)، نظرات متفاوتی ارایه شده است.گاهی از 60 آیه در 41 سوره قرآن،[1] و گاهی از 135 آیه در 67 سوره نام برده اند.[2] عبدالحسین بن محمد علی خوشنویس اصفهانی، در کتاب خود 10 آیه قرآن را درباره حضرت فاطمه (س) مورد بحث قرار داده است.[3] ابوالفضل واصف نیز در کتاب فاطمه زهرا (س) از نظر آیات قرآن، 30 آیه را منطبق با شان حضرت فاطمه (س) می داند که بر آن حضرت تاویل یا تطبیق شده اند. [4] کم یا زیاد بودن تعداد آیات مربوط به حضرت فاطمه (س) به خاطر نوع انتخاب و گزینش نویسندگان است. گاهی شان نزول آیات مربوط به ایشان بوده و گاهی تاویل و بطن آیه مربوط به حضرت فاطمه (س) است و گاهی نیز آیه به ایشان تفسیر شده یا حضرت فاطمه (س) از مصادیق آن شمرده و به اصطلاح تطبیق شده است. بعضی از آیات تنها بر شخصیت حضرت زهرا (س) دلالت دارد.  از آنجا که بررسی همه آیات از حوصله این نوشتار خارج است، به مهم ترین آن ها که در کتب اهل سنت نیز بیان شده است، می پردازیم.   [1]. محمدعلی حلو، ما نزل من القرآن فی شان فاطمه الزهرا (س). [2]. علی حیدر موید، فضایل فاطمه الزهرا (س) فی الذکر الحکیم . [3]. عبدالحسین قدسی خوشنویس و سیدجواد میرشفیعی، سیمای حضرت فاطمه (س) در قرآن کریم. [4] محمد واصف، فاطمه زهرا (س) از نظر آیات قرآن .

زبان:
فارسی
صفحات:
37 تا 47
لینک کوتاه:
magiran.com/p2510591 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!