مسوولیت مدنی پزشک در خطاهای ناشی از باروری های پزشکی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

یکی از موضوعات و رشته های مهمی که در سال های اخیر به لحاظ پیشرفت های علمی که در زمینه پزشکی صورت گرفته است موضوع باروری های پزشکی است. احساس نیاز به جهت تغییرات و تحولات زیست محیطی و سبک زندگی و هزاران  عامل دیگر سبب طرح و بحث در مورد این موضوع شده است که گاه  تبعات ناگوار نیز به دنبال داشته است. گسترش این رشته و مشکلاتی که خواسته یا ناخواسته در سایه این فن آوری های جدید، جان، مال و حتی گاهی آبروی انسان ها را در معرض خطر قرار می دهد، بحث و تحقیق در حقوق پزشکی و متعاقب آن مسوولیت پزشکان در این زمینه را ضروری  می نماید. هدف از این پژوهش بررسی مسوولیت مدنی پزشک در زمینه خطاهای ناشی از باروری های پزشکی می باشد. مقاله حاضر به روش تحلیلی _ توصیفی و کتابخانه ای انجام گرفته است . وبا توجه به بررسی های به عمل آمده به دست می آید که در فقه امامیه در خصوص مسوولیت پزشک با عنوان "ضمان طبیب "دو نظریه عمده مطرح است. نظریه مشهور که قایل به ضمان محض پزشک است و نظریه غیر مشهور که پزشک را ضامن نمی داند مگر اینکه تقصیر کرده باشد.

زبان:
فارسی
صفحات:
45 تا 55
لینک کوتاه:
magiran.com/p2510785 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!