بررسی تربیت اعتقادی قرآن با الگوی «عبادالرحمن»درسیر نزول

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

قرآن در سیر تربیت اعتقادی به معرفی الگوها پرداخته است. با بررسی آیات می‌توان «عباد الرحمن» را از جمله معرف‌های مطلوب تربیت اعتقادی قرآن دانست. قرآن در سیر تربیت اعتقادی به طرح نگرش، بینش و رفتار موحدانه و مومنانه عبادالرحمن پرداخته است. قرآن«عبادالرحمن» را اهل بینش توحیدی می داند. بررسی مدبرانه بینش، نگرش ورفتار« عبادالرحمن » در قرآن موجب آشنایی با هدف قرآن که هدایت و ارشاد در جهت تربیت انسان کامل است می شود. این پژوهش با استفاده از روش تحلیلی و توصیفی و به منظور بررسی الگوی های تربیت اعتقادی در قرآن انجام شده است. مطالعات تفسیری حکایت از آن دارد که تربیت اعتقادی از مهم ترین و اساسی ترین ابعاد تربیت دینی و پایه و زیربنای آن به حساب می آید و در قرآن و روایات بسیار مورد توجه قرار گرفته است. قرآن که کتاب هدایت و تربیت است، برای تربیت اعتقادی انسان ها از الگوی« عبادالرحمن » در سه بعد بینش، گرایش و رفتار استفاده کرده است. مولفه‌های تشکیل دهنده این الگو به ترتیب بینش ونگرش توحیدی عباد الرحمن شامل تحقیق وتفکر در آیات الهی، ایمان وخوف از خدا و خوف از عذاب الهی، تهذیب وتزکیه از شرک،گرایش توحیدی عباد الرحمن شامل مهر ومحبت به خانواده، توجه به تربیت اولاد و فرزندان، انفاق واحسان، ترک افراط و تفریط در مسایل مختلف زندگی، تکریم دیگران و احترام به خون افراد بی گناه،رفتار توحیدی عباد الرحمن شامل تواضع و فروتنی، مدارا ونرمخویی، حلم وصبر، تهجد وشب زنده داری، ترک بی عفتی و آلوده نشدن به زنا، حاضر نشدن در مجالس آلوده و باطل، پرهیز از کارهای لغو و بیهوده، اسوه و الگوی دیگران بودن در این الگو، هریک از سه بعد بینش، گرایش و رفتار با یکدیگر ارتباط تنگاتنگ دارند که در تربیت اعتقادی باید همه با هم در نظر گرفته شوند تا الگوی تربیت اعتقادی مطلوب شکل بگیرد.

زبان:
فارسی
در صفحه:
5
لینک کوتاه:
magiran.com/p2511248 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!