بررسی تحلیلی راهبردها و راهکارهای انس ماندگار کودکان و نوجوانان با قرآن

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

مسیله این پژوهش بررسی تحلیلی راهبردها و راهکارهای انس ماندگار کودکان و نوجوانان با قرآن و بررسی آسیب‌ها و موانع انس حقیقی با قرآن است. یافتن راه‌هایی برای ایجاد انس ماندگار کودکان، نوجوانان و جوانان با قرآن از ضرورت‌های نظام تعلیم‌وتربیت است. اگرچه راهبردها و راهکارهای انس حقیقی کودکان و نوجوانان با قرآن در آیات و روایات و توصیه‌های عالمان مسلمان آمده است؛ اما عملیاتی کردن انس با قرآن، هنری است که تنها از عهده مربیانی برمی‌آید که از نظام تعلیم‌وتربیت قرآنی و روان‌شناسی یادگیری مطلع بوده و از روش‌های هنری در ایجاد انس با قرآن آگاهی داشته وبر اهمیت ایجاد انس با قرآن در کودکان و نوجوانان واقف باشند. دست آورد این پژوهش ارایه راهکارهایی هدفمند و زمانبدی شده برای گذر از مرحله آشنایی، انس و قرایت قرآن به مراحل فهم، به‌کارگیری، تمرین و آموزش عملی آموزه‌های قرآن در همه ابعاد زندگی است. انس با قرآن یعنی آموختن قرآن، حفظ قرآن، فهم قرآن و عمل به قرآن. اما این زنجیره هنوز کامل نیست؛ زیرا کمال انس با قرآن زمانی حاصل می‌شود که موجب تغییر رفتار شود. بدان صورت که شخص و به‌تبع آن جامعه به آرامشی معنوی دست یابند و از دغدغه‌هایی که گریبان‌گیر افراد یا جامعه غیردینی است برهند.

زبان:
فارسی
در صفحه:
35
لینک کوتاه:
magiran.com/p2511256 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!