بررسی و مقایسه «مبانی تصمیم گیری وانتخاب» در قرآن و روانشناسی

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

بهبود عملکرد انسان و نیل به‌سوی اهدافش زمانی امکان پذیر است که تصمیمات و انتخاب های وی مبتنی بر انتخاب-های نیکو و چه‌بسا بهترین انتخاب باشد، و بدین‌صورت است که انسان می‌تواند بهترین سرنوشت را برای خود رقم زند. مقوله ی"انتخاب"، مسیله ای است که هم در علم روانشناسی و هم در علوم اسلامی مبحث گسترده ای را توام با مبانی خاص، به خود اختصاص داده است؛ به‌طورکلی مسیله‌ی انتخاب و تصمیم‌گیری، در دو بخش عمده‌ی"مواضع اختیار گرایی در انتخاب‌گری" و"مراحل تصمیم گیری"قابل تقسیم بندی و بررسی است؛"مواضع اختیار گرایی در انتخاب‌گری" به حوزه ی اختیار انسان و تبیین چهارچوب های آن در بحث انتخاب و گزینش های انسان پرداخته که روانشناسان در دو بخش"روانشناسی جدید" و"روانشناسی قدیم"، مبانی جداگانه‌ای را برای آن مطرح کرده‌اند. گستردگی این مقوله در علم روانشناسی و راه یافتن به زندگی انسانی تا جایی است که بایستی مبانی مطرح از سوی این علم، همسویی با مبانی بیان‌شده در قرآن و روایات شریفه، که شامل کامل‌ترین وبرترین راهبردهای زندگی انسان است، داشته و مورد تایید آن بوده باشد. تحقیق حاضر به دنبال این بوده تا نخست با بهره گیری از آیات شریفه ی قرآن کریم و روایات معصومین(ع)،"مبانی انتخاب" مطرح در علوم اسلامی را برداشت نموده و در طی یک مقایسه ی تطبیقی با مبانی مطرح در علم روانشناسی، به شباهت ها و افتراقات میان این دو حوزه بپردازد، و درنهایت، اصول و مبانی"انتخاب" مورد تایید آموزه‌های اسلامی را برداشت نموده، تا انسان در این راستا بتواند با بهره گیری از این مبانی یادشده، در تمامی گزینش ها و انتخاب های زندگی خود، انتخابی شایسته و چه بسا،"بهترین انتخاب" را داشته باشد. این پژوهش به روش کتابخانه ای و از نوع توصیفی تحلیلی می باشد. در مقام قیاس، در حوزه‌ی"مبانی انتخاب"مطرح‌شده میان قرآن کریم و روایات شریفه، و نیز علوم تربیتی و روانشناسی، نتایج حاکی از آن است که میزان اشتراک در آموزه‌های قرآن کریم و روایات شریفه با مبانی انتخاب‌گری در حوزه‌ی "روانشناسی جدید" بسیار بوده، درحالی‌که افتراقات چشمگیری میان این آموزه‌ها و حوزه‌ی"روانشناسی سنتی(قدیم)" وجود دارد. بررسی در باب بخش دوم(مراحل تصمیم‌گیری) نیز نشان داده است که مراحل حل مسیله و انتخاب گری مورد تایید و بیان روانشناسان، با مراحل انتخاب‌گری به‌دست‌آمده از آیه‌ی شریفه‌ی 159 سوره آل‌عمران، غالبا منطبق بر هم بوده و درجاهایی همپوشانی داشته‌اند.

زبان:
فارسی
در صفحه:
109
لینک کوتاه:
magiran.com/p2511272 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!