سازمان دهی معنایی اسناد پزشکی با استفاده از رویکرد مبتنی بر هستان شناسی

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

در زمینه سازمان‌دهی متون پزشکی، فعالیت‌های پژوهشی محدودی انجام شده که هرکدام با رویکردهای متفاوتی سعی در بهبود سازماندهی دسترسی به این متون را داشته‌اند. با این وجود یک شکاف مهم درپژوهش‌های انجام شده در این حوزه ملاحظه شده و آن این است که بهره‌گیری چندانی از تحلیل‌های معنایی برای سازماندهی اسناد پزشکی صورت نگرفته است. در این پژوهش به منظور رفع این شکاف تحقیقاتی به ارایه روشی برای سازماندهی معنایی اسناد پزشکی با استفاده از رویکرد معنایی مبتنی بر هستان‌شناسی پرداخته شد که توانست سازماندهی اسناد پیچیده پزشکی را با تکنیک‌های معنایی بطور موثرتر و کارآمدتر به انجام برساند. برای بخش داده‌های متنی مورد نیاز این پژوهش از مجموعه داده متنی پزشکی MeDAL استفاده شده است. مجموعه داده متنی پزشکی MeDAL، یک مجموعه داده آموزشی بزرگ برای استفاده در پردازش زبان طبیعی است که برای درک زبان طبیعی پیش از آموزش در حوزه پزشکی طراحی شده است. برای سنجش نتایج حاصله برحسب متریکهای ارزیابی از مقایسه روش پیشنهادی با سه روش دیگر مبتنی بر خوشه‌بندی FCM بدون آنتولوژی و الگوریتم خوشه‌بندی EM با/ بدون آنتولوژی استفاده شده است. نتایج تجربی نشان داد که روش پیشنهادی در بیشتر حالت‌های آزمون با متریک‌های صحت، دقت و معیار-F از سایر روش‌های مورد مقایسه بهتر عمل کرده و تنها در بخش کوچکی از آزمایشات، همپای سایر روش‌ها یا اندکی ضعیف‌تر عمل کرده است؛ اما بطور میانگین مشاهده شد که روش پیشنهادی دارای برتری قابل ملاحظه‌ای نسبت به روش‌های مورد مقایسه بوه است.

زبان:
فارسی
صفحات:
38 تا 47
لینک کوتاه:
magiran.com/p2511815 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!