تجزیه و تحلیل روشها و برنامه های کاربردی داده کاوی

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

داده‌ کاوی به مفهوم استخراج اطلاعات نهان یا الگوها و روابط مشخص در حجم زیادی از داده‌ها در یک یا چند بانک اطلاعاتی بزرگ گفته می‌شود.در عصر فناوری اطلاعات، اطلاعات نقش حیاتی در هر حوزه زندگی انسانی دارند. جمع آوری داده از منابع مختلف داده، ذخیره و نگهداری داده ، تولید اطلاعات، تولید دانش و انتشار داده، اطلاعات و دانش به هر ذینفع بسیار مهم است. با توسعه سریع فن آوری اطلاعات، مجموعه پایگاه داده های بزرگ در شبکه های داده ای جهانی درحال رشد هستند جهت استفاده از حجم زیاد داده ها در پایگاه داده های بزرگ نیاز به ابزاری هات تجزیه و تحلیل و تفسیر داده ها وجود دارد. داده کاوی مجموعه ای از فعالیت ها برای پیدا کردن الگوهای هدید، مخفی و یا غیر مدتظره از داده ها و یا الگوهای غیر معمول است. در عصر فناوری اطلاعات،اطلاعات نقش حیاتی در هر حوزه زندگی انسانی دارد. جمع آوری داده از منابع مختلف داده، ذخیره و نگهداری داده، تولید اطلاعات، تولید دانش و انتشار داده، اطلاعات و دانش به هز ذینفع بسیار مهم است.با گسترش سیستمهای بایگانی و حجم بالای داده های ذخیره شده در این سستم ها به ابزاری نیاز است تا بتوان ای داده ها را پردازش کرد و اطلاعات حاصل از آن را در اختیار کاربران قرار داد.در این مقاله خلاصه ای سیستمهای داده کاوی و برخی از برنامه های کاربردی آن ارایه شده است.

زبان:
فارسی
صفحات:
72 تا 81
لینک کوتاه:
magiran.com/p2511818 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!