رویکرد غوطه وری تعاملی و اثربخشی آن به عنوان یک استراتژی جهانی در آموزش زبان عربی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:
نظر به اهمیت و جایگاه زبان عربی به عنوان زبان رسمی دین مبین اسلام و با توجه به نقش مهم آن در عرصه منطقه ای، آموزش این زبان با چالش های اساسی روبه رو است. معلمان درس زبان عربی در فرآیند آموزش آن، بازدهی لازم را به صورت ملموس احساس نمی کنند. چه بسا عدم بهره گیری از تجارب منطقه ای و جهانی درزمینه آموزش زبان عربی مزید بر علل وجود نقاط ضعیف در یادگیری و یاددهی زبان عربی باشد. یکی از روش های جهانی در امر آموزش زبان عربی، رویکرد غوطه وری تعاملی و اثربخشی آن به عنوان یک استراتژی جهانی در آموزش زبان عربی است. غوطه وری تعاملی، تکنیکی است که در آموزش زبان دوم استفاده می شود، در این روش، زبان اولیه (= زبان مادری) به عنوان 1L و زبان دوم به صورت 2L شناخته می شود و در همین زبان دوم است که از طریق برنامه ها و دستورالعمل های غوطه ور شدن برای کسب مهارت زبان آموزی استفاده می شود. در روش غوطه وری، عوامل مختلفی بر زمان و نحوه آموزش دخالت دارند؛ لذا بررسی ابعاد این موضوع مبین اهمیت جستار حاضر است. پژوهش حاضر با تکیه بر روش توصیفی- تحلیلی و با هدف معرفی و بیان اهمیت آموزش زبان عربی به روش غوطه وری تعاملی به نگارش در آمده است. نتایج پژوهش گویای آن است که روش غوطه وری تعاملی، یکی از کارآمدترین روش ها در آموزش زبان عربی بوده و می تواند به عنوان بخشی از برنامه درسی آموزش عربی اجرا شود.
زبان:
فارسی
صفحات:
139 تا 153
لینک کوتاه:
magiran.com/p2512295 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!