الگوی خط مشی گذاری سوت زنی در راستای بالندگی سازمانی (مورد مطالعه : سازمان تامین اجتماعی)

پیام:
نوع مقاله:
مطالعه موردی (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
زمینه

دوام و توسعه سازمان ها، در گرو همسو شدن با تحول های سریع، توسعه و بالندگی می باشد، چرا که تغییر و تحولات سریع محیطی، بهبود و بالندگی سازمانی را در موقعیت های گوناگون اجتناب پذیر می سازد. در سال های اخیر، سازمان های برای رسیدن به بالندگی سازمان، در جست و جوی راه های مختلف بوده و به بررسی عوامل مرتبط با بالندگی سازمانی پرداخته اند.

هدف

هدف از این پژوهش، طراحی الگوی خط مشی گذاری سوت زنی در راستای بالندگی سازمانی در سازمان تامین اجتماعی است.

روش تحقیق: 

این پژوهش از نظر هدف، توسعه ای می باشد. از نظر روش توصیفی- اکتشافی و کیفی و از نظر گرداوری اطلاعات، میدانی و کتابخانه ای می باشد. روش نمونه گیری، به صورت هدفمند (غیر تصادفی)، مشتمل بر 15 نفر از خبرگان در حوزه مدیریت است.

یافته ها

در تحقیق حاضر، در گام نخست به غربالگری و شناسایی شاخص های نهایی پژوهش پرداخته شد. بر اساس ادبیات پژوهش و مصاحبه های تخصصی انجام شده درمجموع 76 عامل شناسایی شده است. برای غربال شاخص ها و شناسایی شاخص های نهایی از رویکرد دلفی فازی استفاده و بعد از اجرای دو راند دلفی، 66 شاخص استخراج گردید.

نتایج

ابعاد سوت زنی شامل ملاحظات اخلاقی، ویژگی فردی، سوت زنی خارجی، سوت زنی رسمی بوده است. ابعاد بالندگی سازمانی در سازمان تامین اجتماعی شامل سلامت و رفاه، ساختار سازمانی، تضمین پیشرفت، مشارکت با دیگران، گشودگی و شفافیت، پرورش و اختیار، بازخورد، آمادگی تغییر، اعتماد سازمانی بوده است.

زبان:
فارسی
صفحات:
127 تا 140
لینک کوتاه:
magiran.com/p2513566 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
دسترسی سراسری کاربران دانشگاه پیام نور!
اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه پیام نور در سراسر کشور، در صورت ثبت نام با ایمیل دانشگاهی، تا پایان فروردین ماه 1403 به مقالات سایت دسترسی خواهند داشت!
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!