بررسی تشخیص آبستنی و تکامل جنینی با استفاده از دستگاه اولتراسوند دوبعدی در گوسفند نژاد کردی

نویسنده:
پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:
زمینه و هدف

هدف از این مطالعه به دست آوردن اولین زمان تشخیص آبستنی و تصاویر حاصل از پیشرفت حاملگی در زمانهای مختلف در طول دوره حاملگی به وسیله اولتراسونوگرافی بود.

مواد و روش‏ ها: 

سونوگرافی دو بعدی از روز 25 تا 120 بارداری بصورت دو بار در هفته از روزهای 25 تا 65 و یک بار در هفته از روزهای 65 تا 120 بارداری بر روی ده گوسفند کردی انجام شد. تصاویر سونوگرافی با دستگاه سونوگرافی دو بعدی سونوسایت تیتان (ساخت کشور آمریکا) انجام گردید.

یافته‏ ها:

 ابتدا از همان روز 25، آبستنی تشخیص داده شد. درادامه در روز 39 تصاویر واضحی از مراحل آبستنی همانند تشخیص پرده آمنیوتیک و بند ناف مشاهده گردید. در روز 75 از آبستنی اعضای داخلی جنین مانند قلب، کلیه، کبد و مثانه در تصاویر دیده شدند. در روز 89 هم اسکروتوم در جنین نر مشاهده شد. در ادامه کار بین روزهای 110 تا120 جزییات اندامهای داخلی جنین در تصاویر اولتراسوند مشاهده شد.

نتیجه‏ گیری:

 پروب ترانس رکتال جهت تشخیص آبستنی بهتر از پروب ترانس آبدومینال است. دقت تشخیص آبستنی با اولتراسونوگرافی دوبعدی 100% بود. شکل جنین در تصاویر روزهای 25 تا 42 در هر بار سونوگرافی تغییر میکند و در روز 42 آبستنی جنین به صورت کامل شناسایی می شود.

زبان:
انگلیسی
صفحات:
687 تا 694
لینک کوتاه:
magiran.com/p2514057 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!