بررسی میزان آلودگی به اشرشیاکلای در همبرگرهای سنتی شهرستان قم و مقاومت آنتی بیوتیکی جدایه ها

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:
زمینه و هدف

همبرگر یکی از مواد غذایی است که از گوشت گاو یا گوسفند تشکیل شده و دارای ارزش غذایی خاص خود می باشد اما با این وجود این ماده غذایی ممکن است حامل بسیاری از میکروارگانیسم های پاتوژن باشد و بر همین مبنا هدف از مطالعه حاضر بررسی میزان اشرشیاکلای در همبرگرهای سنتی شهرستان قم و مقاومت آنتی بیوتیکی جدایه ها به امی پنم و پنی سیلین است.

مواد و روش ها

در این مطالعه تعداد 80 مورد همبرگر سنتی از مراکز عرضه این محصول در شهرستان قم به صورت تصادفی جدا گردید و در کنار یخ به آزمایشگاه بهداشت دامپزشکی شهرستان قم انتقال داده شد و جداسازی اشرشیاکلای و مقاومت آنتی بیوتیکی جدایه ها بررسی گردید.

یافته ها

در این بررسی از مجموع 80 نمونه همبرگر سنتی، 20 نمونه به اشرشیاکلای آلوده بود و بیشترین مقاومت جدایه ها به ترتیب مربوط به جنتامایسین با 10 درصد و تتراسایکلین با 15 درصد بود.

نتیجه گیری

با توجه به اینکه اشرشیاکلای دارای سویه های خطرناکی همچون O157H7 می باشد و بیشترین مخاطب همبرگرها، کودکان و نوجوانان می باشند لذا لازم است که کنترل بهداشتی مواد اولیه و ابزارآلات بیشتر مورد ارزیابی نهادهای نظارتی قرار گیرد.

زبان:
انگلیسی
صفحات:
695 تا 701
لینک کوتاه:
magiran.com/p2514058 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!