ارزیابی اثر اشعه ماورای بنفش بر میزان شمارش کلی میکروب های آب سیب، آب انگور و آب پرتقال در زمان های مختلف تابش

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:
زمینه و هدف

آب میوه یکی از بهترین نوشیدنی هایی است که بخش عمده ای از نیاز های بدن به ویتامین ها را تامین نموده و منبعی مناسب برای جبران آب هدر رفته به حساب می آید، اما در صورت عدم رعایت استاندارد های بهداشتی به عنوان منابع بالقوه آلودگی به حساب می آید. هدف از این تحقیق، ارزیابی اثر اشعه ماورای بنفش بر بار میکروبی آب سیب، انگور و پرتقال در زما ن های تابش است.

مواد و روش ها

500 میلی لیتر آبمیوه شامل آب سیب، انگور و پرتقال طبیعی به صورت تصادفی از مراکز عرضه آب میوه در شهرستان شهرکرد تهیه شد و سپس آب میوه ها جهت انجام آزمایش از دستگاه UV (ساخت شرکت پارس یووی مدل 1X) عبود داده شد. روش سنجش بار میکروبی مطابق با استاندارد 4207 سازمان ملی استاندارد ایران و با استفاده از روش سریال دایلوشن انجام گرفت و رقت های 4 و 3 لوله ای آماده شد. سپس در تیمارهای صفر، 30، 60 و 120 ثانیه ای مورد تابش قرار گرفتند. داده ها توسط نرم افزار SPSS مورد آنالیز آماری قرار گرفت و از روش آنوای یکطرفه برای ارزیابی داده ها استفاده گردید.

یافته ها

بر اساس آنالیز آماری داده ها مشخص شد که بیشترین میزان کشندگی مربوط به زمان 120 ثانیه ای در هر سه نوع آب میوه بوده و رابطه معنی داری بین مدت زمان مورد تابش UV و کاهش بارمیکروبی در آب میوه ها بوده است.

نتیجه گیری

با توجه آنالیزهای به دست آمده از تاثیر روش UV بر میزان کاهش بارمیکروبی آب میوه ها، می توان گفت که این روش چنانچه به صورت موثر به مایعات تابیده شود، می تواند تاثیر معنی داری بر کاهش آلودگی های باکتریایی داشته باشد.

زبان:
انگلیسی
صفحات:
710 تا 715
لینک کوتاه:
magiran.com/p2514060 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
دسترسی سراسری کاربران دانشگاه پیام نور!
اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه پیام نور در سراسر کشور، در صورت ثبت نام با ایمیل دانشگاهی، تا پایان فروردین ماه 1403 به مقالات سایت دسترسی خواهند داشت!
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!