تدوین طرح کسب و کار توسعه گردشگری در تالاب ها: مطالعه موردی تالاب بین المللی کانی برازان ایران

پیام:
نوع مقاله:
مطالعه موردی (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

توسعه گردشگری در تالاب‌ها با رعایت ضوابط محیط زیستی آن می‌تواند ضمن ایجاد وابستگی بیشتر جوامع محلی به تالاب، درآمدهای پایداری را برای مدیریت و حفاظت آن فراهم آورد. ازاین‌رو، هدف این مطالعه تهیه طرح کسب‌وکار توسعه پایدار تالاب و زمین‌های پیرامون آن با تاکید بر هم‌افزایی و زایندگی متقابل بازدهی اقتصادی و پایداری محیطی می باشد. در این راستا، با بررسی جایگاه طرح در اسناد فرادست، شناسایی و تحلیل وضعیت موجود اراضی در زمینه‌های مختلف، شناسایی نقطه نظرات و انتظارات ذینفعان و استفاده از رویکرد ایده فضاهای رنگارنگ ترنر، به تدوین سند برنامه راهبردی (ماموریت، اهداف و راهبردها) و سند برنامه‌ریزی فضایی فیزیکی (کارکردهای قابل‌استقرار و سطوح کارکردی) پرداخته ‌می شود. مطالعه در طول سال 1399-1400 انجام شده است. سپس با کشف قیمت بازار و تحلیل عرضه و تقاضای کاربری‌های پیشنهادی و نظرسنجی از ذی‌نفعان کلیدی، به ارایه طرح پیشنهادی پروژه (طرح جامع) پرداخته می‌شود. درنهایت سناریوهای برنامه فیزیکی از دیدگاه مالی و در قالب تحلیل هزینه- فایده موردبررسی قرارگرفته و برای کاربری‌های مختلف، هزینه‌ها و درآمدها برآورد و بسته‌های سرمایه‌گذاری ارایه‌شده است. طرح پیشنهادی مجموعه ی گردشگری شامل پارک طبیعت، پارک ورزش، دهکده سلامت، ورزش‌های نشانه روی در طبیعت و بازارچه روستایی می باشد. همچنین نتایج نشان می دهد که پروژه کسب‌وکار توسعه گردشگری در تالاب کانی برازان در مجموع همه کاربری‌ها، از توجیه‌پذیری مالی برخوردار می‌باشد و با توجه به نرخ بازده داخلی محاسبه‌شده، جذابیت لازم برای سرمایه‌گذاری را دارد. بر اساس یافته‌های به‌دست‌آمده، ارزش فعلی خالص (NPV) کل طرح 4/5 میلیارد تومان، نرخ بازده داخلی (IRR) حدود 35 درصد و نسبت فایده‌ به هزینه (B/C) 12/1 و دوره بازگشت سرمایه (PBP) 5 سال هست. لذا توصیه می شود با توجه به ظرفیت های اقتصادی و طبیعی منطقه و توجیه اقتصادی پروژه، طرح جهت اجرا موردتوجه دولت و مسیولین محلی قرار گیرد.

زبان:
فارسی
صفحات:
5 تا 24
لینک کوتاه:
magiran.com/p2514334 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!