عوامل تعیین کننده انتشار پلت فرم آنلاین در طول همه گیری کرونا: بینش از دیدگاه معلمان انگلیسی زبان ایرانی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:
به دلیل شیوع کرونا، تدریس آنلاین زبان جایگزین آموزش حضوری شده است. با این حال، مطالعات اخیر نگرش عاطفی معلمان را نسبت به آموزش آنلاین پرداخته. آنچه هنوز مشخص نیست نگرش شناختی آنها نسبت به آموزش آنلاین زبان در این دوران است. به همین منظور، محققان نظریه انتشار نوآوری را به عنوان چارچوب نظری انتخاب، و نگرش های 11 معلم زبان انگلیسی زبان ایرانی را از طریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته بررسی کردند. یافته های تحلیل محتوای قیاسی نشان داد که معلمان نگرش مثبتی نسبت به ویژگی های سازگاری آموزش آنلاین داشتند. با این حال، آنها نگرش منفی نسبت به پیچیدگی ناشی از یادگیری زبان به علت کم سوادی رسانه ای، قطع برق و سرعت پایین اینترنت داشتند. علاوه بر این، معلمان یادگیری زبان سنتی را بر یادگیری آنلاین ترجیح می دهند. در میان بسیاری از پیامدهای آموزشی، این مطالعه پیشنهاد می کند که کارشناسان آموزشی باید برخی از برنامه ها و کارگاه های آموزشی معلمان را برای معلمان انگلیسی اجرا کنند تا نیازهای آموزشی و حرفه ای خود را برای آموزش مهارت های دریافتی و تولیدی از طریق پلتفرم های آنلاین و سواد رسانه ای خود در افزایش دهند.
زبان:
انگلیسی
صفحات:
111 تا 136
لینک کوتاه:
magiran.com/p2514760 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!