تجزیه و تحلیل بیبلیومتریک داده های بزرگ و پتانسیل آن برای ایجاد و اخذ ارزش

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
ظهور کلان داده یک جهش اساسی در حیطه کسب و کار است که منجر به تغییرات بنیادی در ایجاد و اخذ ارزش می شود. این پدیده، یک مفهوم جدید در ادبیات کسب و کار و مدیریت است که در طی سالهای اخیر مورد توجه تعداد زیادی از مقالات قرار گرفته است. هدف از این پژوهش ارایه تحلیل جامع بیبلیومتریک برای توصیف و ارزیابی چشم انداز علمی ایجاد و اخذ ارزش بر مبنای بهره برداری از داده های کلان در ادبیات حاضر است. در این پژوهش، نرم افزارهای VOSviewer و Bibliometrix به عنوان ابزار تحلیلی توصیفی و شبکه ای بر مبنای پایگاه داده Web of Science در طی سال های 2011 تا 2020 مورد استفاده قرار گرفته اند.  تحلیل استنادها و همزمانی کلمات کلیدی جهت شناسایی نویسندگان برجسته و تاثیرگذار، مقالات، مجلات، کشورها و چهار خوشه بالقوه از روند مطالعات فعلی صورت گرفت. این چهار خوشه عبارتند از: 1) تقویت دانش بنیادی ایجاد ارزش، 2) مدل کسب و کار مبتنی بر داده و اخذ ارزش، 3) قابلیت های پویا و محوریت دانش و  4) تحلیل تاثیر تحول دیجیتال بر صنعت خدمات. سرانجام با شناسایی شکاف های تحقیقاتی موجود، محورهای تحقیقاتی آتی در هر خوشه نشان داده شده است.
زبان:
انگلیسی
صفحات:
1 تا 24
لینک کوتاه:
magiran.com/p2515694 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!