تعیین میانگین طبیعی شاخص کسر جهشی به روش اکوکاردیوگرافی در خرگوش های اهلی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:
زمینه و هدف

خرگوش های اهلی (Oryctolagus cuniculus) مدل بسیار خوبی برای تحقیقات قلب و عروق می باشند زیرا اندازه این حیوانات جهت مطالعه و آزمایشات نسبت به حیوانات کوچکتر، مناسب تر بوده و از لحاظ اقتصادی و هزینه های تحقیقاتی نیز مقرون به صرفه می باشند. یکی از مهمترین موارد تصویر برداری تشخیصی، روش های اکوکاردیوگرافی است که امروزه از این تکنیک جهت ارزیابی آناتومیکی و عملکردی سیستم قلبی عروقی استفاده می کنند و از دقیق ترین و حساس ترین روش های غیرتهاجمی جهت بررسی بیماری های قلب است. شاخص های عملکردی بطن ها را می توان با تکنیک های تصویربرداری قلبی ارزیابی کرد. یکی از این پارامترهای مهم قلبی می توان به کسر جهشی که در کنار دیگر پارامترهای دخیل از جایگاه با ارزشی برخوردار است اشاره نمود. کسر جهشی (Ejection fraction) عبارت است از اندازه گیری درصد خونی که با هر انقباض، از قلب بیرون می آید.

مواد و روش‏ها: 

برای انجام این تحقیق تعداد 100 سر خرگوش اهلی (در ایران) استاندارد بالغ و جوان شش ماه تا یک ساله و در ظاهر سالم از هر دو جنس (50 سر خرگوش ماده و 50 سر خرگوش نر) بدون بیهوشی و آرام بخشی مورد مطالعه قرار گرفت .

یافته ‏ها:

 در این مطالعه میانگین کسر جهشی در خرگوش های نژاد اهلی مورد مطالعه در حیوان نر 6/889 ± 58/753 و ماده 6/530 ± 61/397 بدست آمد که نشان داد که کسر جهشی در جمعیت خرگوش های نر ارزیابی شده بصورت معنی داری بیشتر از جمعیت خرگوش های ماده است.

نتیجه گیری

مقادیر کسر جهشی اندازه گیری شده  قابل قیاس با موارد ذکر شده در کتب معتبر بوده و در میانگین اندازه کسرجهشی اندازه گیری شده در این تحقیق اختلاف معنی داری با تحقیقات قبلی وجود ندارد.

زبان:
انگلیسی
صفحات:
443 تا 447
لینک کوتاه:
magiran.com/p2516683 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!